Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kinderombudsman doet onderzoek naar kinderrechten in  Amsterdam Nieuws van de Kinderombudsman

Kinderombudsman doet onderzoek naar kinderrechten in Amsterdam

Op 20 november 2019 is het precies 30 jaar geleden dat er een Kinderrechtenverdrag kwam. Kinderrechten zijn heel belangrijk omdat alle kinderen recht hebben op een goed leven. Voor de gemeente Amsterdam en de Kinderombudsman is deze mijlpaal een mooie gelegenheid om te onderzoeken hoe het er nu in Amsterdam voor staat met de kinderrechten.

Wat zijn kinderrechten?
Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben allerlei rechten. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te leren, het recht op voldoende eten en een dak boven je hoofd en het recht om je mening te geven over zaken die jou aangaan. We noemen dit kinderrechten. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (IVRK of Kinderrechtenverdrag).

Kinderrechten in Amsterdam
Landen die het Kinderrechtenverdrag hebben ondertekend moeten zich daar ook aan houden. Nederland heeft dit verdrag in 1995 ondertekend en daarom moeten de overheid en de gemeenten ook voldoen aan de eisen die het verdrag stelt. De gemeente Amsterdam wil graag weten of de kinderrechten in Amsterdam ook echt worden nageleefd. Daarom heeft de gemeente Amsterdam de Kinderombudsman Anne Martien van der Does gevraagd te onderzoeken hoe het zit met de kinderrechten in onze stad. Hiervoor werkt de Kinderombudsman samen met een onderzoeksbureau, Stichting Alexander. Stichting Alexander onderzoekt hoe kinderen en jongeren aankijken tegen allerlei zaken die henzelf aangaan.

Wat willen we weten?
De Kinderombudsman wil vooral weten of kinderen, jongeren en hun ouders vinden dat de gemeente Amsterdam voldoende rekening houdt met de kinderrechten. Kan de gemeente Amsterdam het misschien anders of beter doen? Daar denkt de Kinderombudsman dan graag samen met kinderen en jongeren over na. De Kinderombudsman kan dan aan de gemeente Amsterdam doorgeven hoe zij ervoor kan zorgen dat er meer rekening wordt gehouden met de kinderrechten.

Met wie willen we praten?
Wij zijn op zoek naar Amsterdamse kinderen en jongeren die willen vertellen over hun belevingen en ervaringen over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over school en hun hobby’s maar ook over hoe kinderen en jongeren wonen. Voor sommige kinderen zijn kinderrechten extra belangrijk. Zoals regenboogkinderen (LHBTIQ+), kinderen die gevlucht zijn, kinderen met een beperking of van ouders met een beperking en kinderen die weinig geld hebben. De kinderombudsman is ook geïnteresseerd in wat mensen die met kinderen werken (belangenbehartigers, professionals en beleidsmakers) te zeggen hebben over de kinderrechten in Amsterdam.

Planning
De komende maanden willen we kinderen, jongeren, ouders en mensen die met kinderen werken interviewen en schoolpleinengesprekken voeren. Wij verzamelen deze informatie en maken daar een rapport van. De Kinderombudsman wil dit rapport in februari 2020 aan de gemeente geven.

Ook meedoen?voorbeeld
Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken! Wil jij meedoen aan het onderzoek? Bel of mail dan met Anita Argoubi via
020-254 7049 of kinder@ombudsmanmetropool.nl

Let op: Ben je jonger dan 16?
Dan heb je toestemming van je  ouders nodig om mee te mogen doen. Het toestemmingsformulier staat in de link hieronder.