Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Wat kan zij wel en niet?

Kinderombudsman Amsterdam is een tweedelijns klachtenregeling. Dat betekent dat je bij ons terecht kunt als je niet tevreden bent met hoe een eerdere klacht is afgehandeld. Wij kijken dan opnieuw naar de klacht en komen met een oplossing.

Onafhankelijk en onpartijdig
De dienst of instantie waar de klacht over gaat, zoals Ouder- en Kindteams of Leerplicht, is niet verplicht om iets met de oplossing van de ombudsman te doen, maar in 95% van de gevallen gebeurt dat wel. Dat wil echter niet zeggen dat je altijd gelijk krijgt, of dat je alles mag verlangen: de ombudsman is geen belangenbehartiger of mediator, maar beoordeelt onafhankelijk en onpartijdig het handelen van de gemeente en zal op basis daarvan met een oplossing komen.

Onderzoek eigener beweging
Naast het afhandelen van klachten kunnen wij ook zelf onderzoeken starten. Wanneer wij wel misstanden zien, maar er geen klachten worden ingediend, zijn wij wel bevoegd deze te onderzoeken.

Beperkingen
Sommige dingen mogen we niet. Zo kunnen wij weinig doen aan klachten die gaan over woningcorporaties of niet-gemeentelijke instanties zoals de politie. Ook als een klacht gaat over politieke besluiten of als een rechter al uitspraak heeft gedaan, kunnen wij meestal niet veel voor je betekenen.

Vraag het ons
Twijfel je of je bij ons aan het juiste adres bent? Neem dan even contact met ons op. Dan bekijken we samen hoe wij je het beste kunnen helpen.