Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Opvang voor iedereen; dak- en thuisloos in Amsterdamse context Nieuws van de Kinderombudsman

Opvang voor iedereen; dak- en thuisloos in Amsterdamse context

Met deze rapportage wil de ombudsman een integraal beeld schetsen van de klachten die hij ontvangt over de daklozenproblematiek in de breedste zin van het woord. Een beeld dat vele gemeentelijke onderdelen beslaat.

De ombudsman benadrukt dat hij deze rapportage niet wil gebruiken als stok om mee te slaan, maar als startpunt voor een gesprek met deze instanties. Hij beseft immers dat er al heel veel goeds gebeurt op dit terrein, maar wil laten zien wat er volgens hem beter kan, gebaseerd op de klachten die hij ontvangt. Hij doet daarom de aanbeveling om enerzijds een aantal laagdrempelige en praktische verbeteringen door te voeren binnen het huidige systeem, en anderzijds meer aandacht te besteden aan creatieve oplossingen buiten het bestaande systeem.

De ombudsman heeft de rapportage inmiddels gedeeld met relevante externe betrokkenen en hoopt op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan de hervorming van het systeem op korte en lange termijn.