Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Tips van scholieren voor scholen Nieuws van de Kinderombudsman

Tips van scholieren voor scholen

Als kinderombudsman ben ik al een aantal jaren zijdelings betrokken bij de procedure van loting en matching in Amsterdam. Hierbij heb ik de indruk gekregen dat als er meer populaire scholen zouden komen, het aantal teleurgestelde kinderen zou kunnen worden verminderd.

Vanuit deze gedachte hebben wij een aantal groepsgesprekken gevoerd met middelbare- en basisschoolleerlingen. Centraal hierbij stond de vraag: Waar letten jullie op bij het kiezen van een middelbare school? Meer concreet vroegen wij ook: Welke tips zouden wij aan minder populaire scholen kunnen meegeven?

Uit de gesprekken volgden een groot aantal aanbevelingen. De belangrijkste tips hebben wij hieronder op een rijtje gezet.

De scholenmarkt
Leerlingen waren positief over de scholenmarkt. Zo gaven zij aan naar de open dag van scholen te willen gaan, die zij voorafgaand aan de scholenmarkt niet kenden. Voor volgend jaar adviseerden de leerlingen wel om een grotere ruimte te gebruiken én om het schooladvies en de keuzegids voorafgaand aan de scholenmarkt te geven. Op deze manier kunnen leerlingen op de scholenmarkt gerichter naar scholen kijken.

De open dagen
Leerlingen vertelden dat een school met een goed georganiseerde en duidelijk gestructureerde open dag hun voorkeur had. Daarnaast moest de school ook schoon zijn op de open dag. Een vieze wc was een echte no-go! Verder werd de informatie van scholieren (naast die van de leraren) door de leerlingen erg gewaardeerd. Dus: hoe meer scholieren op de open dag, hoe beter.

Algemene tips
Tijdens de gesprekken kwam ook naar voren dat leerlingen vaak voor een school kiezen vanwege het aanbod aan bijzondere vakken. Scholen kunnen dus aantrekkelijker worden door bijvoorbeeld een codeerklas, een karaktetraining of een Arabische les aan te bieden naast het standaard-curriculum.

Idee van de kinderombudsman
Tot slot gaven leerlingen aan het liefst informatie te verkrijgen van middelbare scholieren over hun school. Hieruit is het idee ontstaan om in Amsterdam gedurende een middag een gehele jaarlaag van de middelbare school terug te sturen naar hun basisschool om te vertellen over hun ervaringen op de middelbare school.

Afsluitend
Het is niet onze bedoeling geweest om een officieel kwantitatief of kwalitatief onderzoek uit te voeren. Wij wilden leerlingen laten participeren om zo scholen een effectief advies te geven voordat de open dagen beginnen. Als kinderombudsman hoop ik dat scholen hiermee hun voordeel doen, zodat uiteindelijk ieder kind blij is met de school waarop hij of zij terecht komt.