Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Dertig jaar kinderrechtenverdrag Nieuws van de Kinderombudsman

Dertig jaar kinderrechtenverdrag

Op 20 november bestond Het Kinderrechtenverdrag 30 jaar! In dit verdrag staan allemaal afspraken over de rechten van het kind.

Zo is de afspraak bijvoorbeeld dat het belang van het kind voorop staat bij alle maatregelen die over kinderen gaan. En dat elk kind beschermd moet worden tegen discriminatie. Een ander voorbeeld is dat ieder kind het recht heeft om zijn mening te geven over zaken die hem aan gaan. En dat een handicap of beperking je niet moet belemmeren om mee te kunnen doen in de samenleving. Op Kinderrechten.nl  kun je meer lezen en leren over de geschiedenis van de kinderrechten. Wist je bijvoorbeeld dat in 1874 kinderarbeid in Nederland is afgeschaft? Of dat we in Nederland sinds 2011 een Kinderombudsman hebben? De Kinderombudsman behandelt klachten van kinderen en jongeren en onderzoekt schendingen van kinderrechten. Goeie zaak! Wil je alle artikelen van het Kinderrechtenverdrag eens rustig nalezen? Dat kan hier. Vind je het leuk  om met de Amsterdamse Kinderombudsman verder te praten over hoe de gemeente jouw rechten in de gaten houdt? Dan kun je je aanmelden via kinder@ombudsmanmetropool.nl