Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kinderrechtenscan toestemmingsformulier voor ouders

Beste ouder/verzorger,

Uw kind wil door middel van een interview of deelname aan een groepsgesprek meedoen aan de Kinderrechtenscan. En daar zijn we heel blij mee! Maar is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan heeft uw kind uw toestemming nodig om mee te mogen doen. Met het formulier in de link onder deze brief kunt u die toestemming geven.

Waar gaat het onderzoek over?
Als Kinderombudsman wil ik graag weten of kinderen, jongeren, hun ouders en professionals vinden dat de gemeente Amsterdam voldoende rekening houdt met de kinderrechten. Kan de gemeente Amsterdam het misschien anders of beter doen? Daar denk ik dan graag samen met kinderen en jongeren over na. Daarna kan ik dan aan de gemeente Amsterdam doorgeven hoe zij ervoor kan zorgen dat er meer rekening wordt gehouden met de kinderrechten.
Als Kinderombudsman voer ik de Kinderrechtenscan uit in samenwerking met Stichting Alexander. En het onderzoek wordt gefinancieerd door gemeente Amsterdam.

Vertrouwelijk
Uiteraard zullen wij de gegevens die u en uw kind aan ons verstrekken vertrouwelijk behandelden, en alleen gebruiken ten behoeve van de Kinderrechtenscan. De gegevens zullen na het onderzoek vernietigd worden.

Bedankje
Als bedankje voor deelname krijgt uw kind na afloop van het onderzoek een kleine bijdrage.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u iets bespreken? Neemt u dan contact op met Anita Argoubi. Zij is bereikbaar via 020-254 7049 of kinder@ombudsmanmetropool.nl.