Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Zaanse Kinderombudsman 2019 Nieuws van de Kinderombudsman

Zaanse Kinderombudsman 2019

In de laatste anderhalf jaar heeft Doby van den Eijkhof de functie van Zaanse Kinderombudsman medewerker (ZKOM) vervuld. Aan deze functie zal per september 2019 een einde komen. De Zaanse en Amsterdamse Kinderombudsman, Anne Martien van der Does, blijft wel als tweedelijns klachtenorganisatie betrokken bij Zaanse kinderen en jongeren.

In deze anderhalf jaar heeft Doby heel veel gesproken met Zaanse kinderen jongeren, over wat hen bezig houdt, wat er goed gaat in hun gemeente en vooral ook over wat er beter kan. Ook sprak hij met ouders, bestuurders, beleidsmakers en professionals uit het werkveld. Voor u ligt het eindverslag van de ZKOM. Hiermee geven de Kinderombudsman en de ZKOM inzicht in wat er is opgehaald. Ook hopen zij hiermee het belang van een dergelijke functie te onderstrepen. Het is de wens van Kinderombudsman dat Zaanstad na het vertrek van Doby door zal gaan met een speciale jongerenambassadeur om actief bij Zaanse kinderen en jongeren op te halen wat er in hun leven speelt en om hun belangen bij de gemeente te behartigen.