Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapport inzake afdoening klacht positionering/invulling integriteitsfunctie en vermeende integriteitsschending Brandweer Amsterdam-Amstelland

Op 6 mei jl. heeft de ombudsman een klacht ontvangen over de organisatorische positionering en inhoudelijke invulling van de integriteitsfunctie binnen Brandweer Amsterdam Amstelland (BAA). In diezelfde periode treedt verzoeker ook op als adviseur van een brandwacht inzake een vermeende integriteitsschending en werkt de ombudsman aan de afronding van een eerdere klacht van dezelfde verzoeker.
Om het werkbaar en overzichtelijk te houden voor betrokkenen en langs elkaar heen werken (en dus ruis) te voorkomen, is afgesproken dat de ombudsman in één doorlopend proces deze drie vraagstukken onderzoekt en beoordeelt. Deze brief behandelt eerdergenoemde twee integriteitsvraagstukken.