Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarrapportage Kinderombudsman 2018

In 2018 kwamen er 143 klachten binnen bij de Amsterdamse Kinderombudsman, 65 in de eerste zes maanden en 78 in het tweede half jaar.

Onveranderlijk zijn klachten (en hulpvragen) over huisvesting en over jeugdhulp de meest voorkomende klachten. In het tweede halfjaar kwamen er ten opzichte van het eerste half jaar meer klachten binnen over Inkomen en Armoedevoorzieningen en over Onderwijs en Leerplicht. Naast de afhandeling van klachten heeft het team zich bezig gehouden met stadsbrede thema’s. Het ging dan bijvoorbeeld over jongerengroepen, jongeren in armoede, uitgaansgelegenheden voor tieners die nog geen 18 zijn en over jongerenparticipatie.