Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarapportage Zorg Amsterdam 2017

Amsterdam zorgt voor zijn Amsterdammers. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt de afdeling Zorg ondersteuning in de vorm van hulp(middelen) als iemand het niet op eigen kracht redt. Over hoe dat er in de praktijk uit moet zien zijn de burger en de gemeente het niet altijd eens. Bovendien gaan er veel dingen goed, maar helaas gaat er ook wel eens wat mis. Dan kunnen mensen klagen bij de Ombudsman Metropool Amsterdam.

In deze Zorg-rapportage over heel 2017 laat de ombudsman aan de hand van de klachten zien wat er speelt en wat er beter kan. In totaal zijn er 88 klachten in behandeling genomen, bijna gelijk aan 2016 waarin er 87 klachten over zorg geregistreerd zijn.