Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapportage GGD 2017 en 2018

De GGD Amsterdam heeft meerdere taken en verantwoordelijkheden als het gaat om zorg en gezondheid in de stad. Van inentingen tot dierplaagbestrijding. Ook doet de GGD de medische keuringen voor bijvoorbeeld gehandicapten parkeerkaarten en voorrang op een sociale huurwoning. Met zoveel werkzaamheden en contacten met mensen en organisaties, valt het aantal klachten dat de ombudsman over de GGD ontvangt eigenlijk wel mee. Het zijn er ongeveer
35 per jaar, voor een nadere specificatie van de cijfers zie hoofdstuk 2.

Bij de ombudsman komen ook klachten binnen waarbij de GGD niet de hoofdrol speelt, bijvoorbeeld over de Meldpunten zorg en overlast en over de verschillende uitstroomtafels. Deze klachten worden meegenomen in de rapportages over de stadsdelen, Wonen etc. Vanaf 2019 zal de ombudsman deze klachten ook meenemen in de rapportage GGD, althans voor zover het nuttig is om deze ook met de GGD te bespreken.