Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Internationale Dag van de Rechten van het Kind Nieuws van de Kinderombudsman

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Ieder jaar wordt op 20 november de Internationale dag van de Rechten van het Kind gevierd. Ter gelegenheid daarvan organiseerden Humanitas en het Joods Historisch Museum een project voor Amsterdamse schoolkinderen. Samen maakten zij een Kinderrechtenkrant die op 20 november in het Joods Historisch Museum door De Amsterdamse Kinderombudsman Anne Martien van der Does in ontvangst werd genomen.

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind werd in 1986 door de Verenigde Naties aangenomen. Hierin staan de rechten van het kind in 54 artikelen omschreven. Bijna alle landen ter wereld hebben het verdrag ondertekend en moeten elke vijf jaar een rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke taak bij het toezicht op de naleving van het verdrag.

Het gaat bijvoorbeeld om het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen maar ook op bescherming tegen mishandeling en uitbuiting. Maar kinderen moeten ook de kans krijgen om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn. Allemaal zaken waar Kinderombudsman Anne Martien van der Does aandacht voor vraagt. Zij was dan ook blij verrast om te zien hoe goed de Amsterdamse kinderen de kinderrechten hadden weergegeven in de Kinderrechtenkrant.