Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Brief Kinderombudsman aan gemeenteraad Zaanstad over Sinterklaasfeest

De Zaanse Kinderombudsman heeft met Zaanse kinderen gesproken over Sint, Piet en de komende intocht. Op 8 november 2018 stuurde zij hierover onderstaande brief aan de gemeenteraad van Zaanstad:

 

Geachte leden van de gemeenteraad,

Woensdagavond was er een dialoogavond van de gemeente over het Sinterklaasfeest, naar aanleiding van de komende intocht van Sinterklaas. Ik heb daarbij verteld over de gesprekken die de Zaanse Kinderombudsman de laatste weken heeft gevoerd met bijna 200 kinderen en jongeren op verschillende plekken in Zaanstad.

Wij hebben deze gesprekken met kinderen uit eigen beweging gevoerd. Kinderen laten participeren in de samenleving is een belangrijk doel van mijn werk als Kinderombudsman. Kinderen laten meepraten over een onderwerp dat bij ze leeft, Sinterklaas en zijn intocht, lag daarom voor de hand.

De grote lijn uit deze gesprekken is dat veel kinderen hechten aan het verhaal achter Sinterklaas, als wijze oude man die op zijn witte paard over de daken gaat en zijn Pieten die hem helpen door pakjes te bezorgen door de schoorsteen. Volgens de kinderen moet het beeld van Piet bij dit verhaal aansluiten. Het zwart van de roetvegen uit de schoorsteen past daar bij. Andersgekleurde, of bijvoorbeeld groene Pieten niet (een Piet is toch geen plant, zei een kind).

Het is niet onze bedoeling geweest om een officieel kwantitatief of kwalitatief onderzoek uit te voeren. Ik heb woensdag een beeld geschetst over de grote lijnen die te destilleren zijn uit deze gesprekken. We hebben van deze gesprekken verslagen gemaakt, deze moeten nog definitief opgesteld worden.

Gelet op de aandacht in de pers over dit onderwerp ben ik van plan om u deze verslagen in de loop van de volgende week toe te sturen. U kunt dan zelf lezen hoe Zaanse kinderen denken over Sint, Piet en de intocht.

Met vriendelijke groet,

 

Anne Martien van der Does Doby van den Eijkhof
Kinderombudsman Amsterdam en Zaanstad Zaanse Kinderombudsmanmededewerker
Plv. Ombudsman Metropool Amsterdam