Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Onderzoek Jeugdbescherming 2017-2018

Op verzoek de Amsterdamse Kinderombudsman Anne Martien van der Does zijn alle klachten over Jeugdbescherming Amsterdam die in 2017 en de eerste helft van 2018 bij Kinderombudsman Amsterdam zijn binnengekomen, geanalyseerd.
De belangrijkste rode draden die daaruit voortkomen zijn vervolgens met Jeugdbescherming en andere belanghebbenden besproken, met het doel om tot aanbevelingen te komen waarmee Jeugdbescherming in de praktijk verder kan gaan. Aan de hand van deze gesprekken is het rapport afgerond.

 

Kinderombudsman Anne Martien van der Does benadrukt dat het rapport nadrukkelijk niet als algemene beoordeling van het functioneren van Jeugdbescherming moet worden gelezen. Het is uitsluitend gebaseerd op klachten, dat is inherent aan het werk van de Kinderombudsman. Gezinnen die de hulp van de vele bevlogen medewerkers  van Jeugdbescherming  als steun ervaren, komen nu eenmaal niet bij haar.