Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarrekening 2017

Voor u ligt de jaarrekening 2017 – de financiële verantwoording over het afgelopen jaar. Een jaar waarin met veel zorg, toewijding en de nodige mankracht is gewerkt aan het opzetten van projecten met ketenpartners binnen en buiten de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van schulddienstverlening en armoedebestrijding. Ook heeft de ombudsman ingezet op het in kaart brengen van (diverse) vormen van overlast in de binnenstad van Amsterdam en is de ombudsman in staat geweest om in verscheidene zware en zeer complexe dossiers tot een afronding te komen. Verder is er vanuit de Kinderombudsman veel tijd geïnvesteerd om de positie van licht verstandelijk beperkten onder de aandacht te brengen van de diverse aangesloten gemeenten.

Op het gebied van (algemene) bedrijfsvoering geldt dat de ombudsman, ten opzichte van voorgaande jaren, in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Zo heeft de verhuizing van de ombudsman naar het INIT gebouw aan de Jacob Bontiusplaats 9 inmiddels meer dan een jaar geleden plaatsgevonden en is de organisatie sindsdien nog beter in staat om bezoekers te bedienen.