Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapportage Kinderombudsman Amsterdam januari tot en met juni 2018

Voor u ligt het verslag van onze activiteiten in de periode van januari tot en met juni 2018. In deze periode zijn er 65 klachten binnengekomen bij ons team.

Net als in voorgaande periodes zijn problemen rondom huisvesting en klachten over jeugdhulp de meest voorkomende klachten. Naast de afhandeling van klachten heeft het team zich in dit eerste half jaar bezig gehouden met stadsbrede thema’s. Het ging dan bijvoorbeeld over jongeren in armoede, uitgaansgelegenheden voor tieners die nog geen 18 zijn, over jongerenparticipatie en discriminatie in het onderwijs.