Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Stadsdeel Zuid Q3 en Q4 2017, gemeente Amsterdam

De ombudsman schrijft elk kwartaal een rapportage met als doel burgers en ambtenaren te informeren over de bij de ombudsman ingekomen verzoeken. Er wordt een overzicht gegeven van de aantallen verzoeken,  de signalen, actualiteiten en rode draden. De rapportage bevat daarnaast  een selectie van geanonimiseerde samenvattingen van de ingekomen verzoeken.

Het doel van de rapportage is om te leren van klachten en om structureel terugkerende klachten tijdig te signaleren. Het doel is ook om inzicht te geven in de werkzaamheden van de ombudsman. In deze rapportage wordt gerapporteerd over ingekomen klachten over Stadsdeel Zuid in de laatste twee kwartalen van 2017.