Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 1 2018 Waternet

n het 1e kwartaal 2018 ontving de ombudsman 13 verzoeken tot onderzoek. 8 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning, 2 op de afdeling Belastingen, 2 op de afdeling Drinkwater en 1 op de afdeling Planadvies en Vergunningen.

Het gemiddeld aantal verzoeken per kwartaal ligt de laatste jaren op 15. Het aantal verzoeken tot onderzoek lag in 2018 Q1 daar dus net onder. In 3 van de 13 verzoeken hadden verzoekers nog niet de voorliggende klachtenprocedure van Waternet doorlopen of was
Waternet anderszins eerst nog aan de beurt om te reageren. In 1 zaak kon de ombudsman geen onderzoek doen omdat de verzoeker niets meer van zich liet horen.