Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Parkeren Q4-2017

In 2016 heeft de ombudsman 247 zaken binnengekregen waarbij de RvE parkeren (Parkeren) betrokken was, een stijging van ongeveer 50% ten opzichte van 2015.

De ombudsman en zijn team hebben in 2016 veel contact gehad met de medewerkers en directie van parkeren. Ook heeft de ombudsman  een aantal gesproken met  de wethouder parkeren. Vanaf het vierde kwartaal 2016 is een daling van het aantal zaken waar te nemen ten aanzien van hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. In kwartaalrapportage (Q4) van 2017 stelt de ombudsman vast dat het aantal binnengekomen zaken dit kwartaal het laagste is van de afgelopen twee jaar. Over het hele jaar 2017 is sprake van een sterke daling van het aantal zaken.