Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage rve Werk 4e kwartaal 2017

Deze rapportage bevat het overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (rve) Werk. De rve Werk is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) De rve Werk is vervolgens weer onderverdeeld in vier afdelingen: Koers naar Werk, Werk en Opleidingen Jongeren, Amsterdam Werkt! en het Werkgeversservicepunt. Sinds december is er een nieuwe afdeling bij gekomen: Werk en Veiligheid.


Het aantal binnen gekomen verzoeken over de rve Werk blijft dit kwartaal laag. Ook dit kwartaal is er 1 verzoek binnen gekomen. De ombudsman vindt het een goed teken dat er weinig klachten over de rve Werk de afgelopen kwartalen zijn binnen gekomen. Vergeleken met voorgaande jaren is er een goede trend waar te nemen; 2015 had 14 verzoeken, 2016 had 16 verzoeken en afgelopen jaar 8 verzoeken.