Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage rve Inkomen 4e kwartaal 2017

Deze rapportage bevat een overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (rve) Inkomen van het vierde kwartaal 2017. De rve Inkomen is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). De rve Inkomen is onderverdeeld in vijf afdelingen: Armoedebestrijding, Ondersteuning Ondernemers, Handhaving, Budget- en inkomensbeheer Bijzondere Doelgroepen en ten slotte Inkomensvoorziening.

De dalende trend van verzoeken over de rve Inkomen in vergelijking met de vorige kwartalen is helaas gestopt. De verzoeken van de rve Inkomen zijn met een kwart gestegen, van 32 naar 40 verzoeken. Terwijl de totale stijging van WPI ten opzichte van het vorige kwartaal iets minder groot is; een stijging van 11% (van 37 naar 42 verzoeken). Bij de afdeling Inkomensvoorziening is de grootste stijging waarneembaar. Bij de afdeling Ondersteuning Ondernemers is de grootste daling te zien. De meeste verzoekers zijn van mening dat zij geen (goede) hulp krijgen bij de rve Inkomen. Na onderzoek constateert de ombudsman in 20% van die gevallen dat dat inderdaad het geval is. Gelet op het totaal aantal klachtelementen, heeft de ombudsman in 40% van de gevallen kunnen vaststellen dat er iets niet goed ging.