Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage nr. 4 2017 Wonen

De Ombudsman rapporteert onder ‘Wonen’ zaken die te maken hebben met de eenheid Wonen ressorterend onder cluster Ruimte en Economie. Uit de meeste verzoeken blijkt de krapte op de (sociale) woningmarkt en de verwoede zoektochten van mensen naar geschikte woonruimte. Dit leidt tot schrijnende situaties. Een oplossing voor dit probleem is – op kortetermijn - niet voorhanden. De plannen van de gemeente Amsterdam om veel nieuwe woningen te bouwen zullen op korte termijn geen verlichting geven.