Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage rve Inkomen 3e kwartaal 2017

Deze rapportage bevat een overzicht van de verzoeken van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (rve) Inkomen in het 3e kwartaal 2017. De rve Inkomen is onderdeel van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). De rve Inkomen is onderverdeeld in vijf afdelingen: Armoedebestrijding, Ondersteuning Ondernemers, Handhaving, Budget- en inkomensbeheer Bijzondere Doelgroepen en ten slotte Inkomensvoorziening.

 In dit derde kwartaal is er een lichte daling van de verzoeken van de rve Inkomen waarneembaar. De dalende trend is goed te zien bij de afdeling Inkomensvoorziening. Dat vindt de ombudsman een goed teken. Gelijktijdig constateert de ombudsman dat er belangrijke signalen worden gemist waardoor het probleem voor de burger erger is geworden. In 28% van de onderzochte klachtelementen heeft de ombudsman geconstateerd dat WPI anders had kunnen handelen.