Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapportage Kinderombudsman Amsterdam juli tot en met december 2017

Voor u ligt het verslag van onze activiteiten in de periode van juli tot en met december 2017. In deze periode zijn er 73 klachten  binnengekomen bij ons team. Dit is vergelijkbaar met de eerste helft van 2017, en iets meer dan in 2016.

Mijn Jaarbeschouwing 2017 heeft dit jaar een andere vorm gekregen. De ombudsman en de kinderombudsman hebben gezamenlijk hun jaarverslag Hoera een klacht! Maatwerk in uitvoering uitgebracht en aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin hebben we concrete klachten van burgers beschreven en naar aanleiding daarvan een aantal wensen opgenomen waarmee de nieuwe gemeenteraden direct aan de slag kunnen. Kernpunt van dit jaarverslag is dat er zowel in de systeemwereld van de overheid als in de leefwereld van de burgers zulke fundamentele veranderingen plaatsvinden dat burgers vaak niet de oplossingen krijgen die zij nodig hebben. De overheid is nog teveel gericht op efficiëntie en rechtmatigheid, terwijl de burger vraagt om effectiviteit en maatschappelijkheid. Dat is niet anders als het om kinderen gaat.