Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam Q2 2017 Amstelveen

Deze rapportage geeft onder andere inzicht in de zaken die in het tweede kwartaal van 2017 bij de ombudsman zijn binnengekomen en afgehandeld.


In iedere kwartaalrapportage worden de ingekomen en afgeronde zaken beschreven, wordt er kort ingegaan op de kwartaalcijfers en de interventies die daaruit volgden, als ook de actualiteiten en de rode draden die de ombudsman heeft gesignaleerd in deze periode.
Na een korte bespreking van de kwartaalcijfers wordt in deze rapportage inzichtelijk gemaakt welke acties de ombudsman ondernam naar aanleiding van binnengekomen zaken, als ook welke  rode draden hij heeft gesignaleerd.

 

De volledige kwartaalrapportage vindt u hier