Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam Q1 2017 Amstelveen

Deze rapportage geeft inzicht in de zaken die in het eerste kwartaal van 2017 bij de ombudsman zijn binnengekomen en afgehandeld.

In iedere kwartaalrapportage worden de ingekomen en afgeronde zaken beschreven, wordt er kort ingegaan op de kwartaalcijfers en de interventies die daaruit volgden, als ook de actualiteiten en de rode draden die de ombudsman heeft gesignaleerd in deze periode.

 

Omdat dit de derde kwartaalrapportage is sinds de aansluiting van de gemeente Amstelveen bij de Ombudsman Metropool Amsterdam, is er nog weinig vergelijkingsmateriaal in de vorm van voorgaande rapportages. De analyse van de kwartaalcijfers blijft daarom vooralsnog summier.

Na een korte bespreking van de kwartaalcijfers wordt in deze rapportage inzichtelijk gemaakt welke acties de ombudsman ondernam naar aanleiding van binnengekomen zaken, als ook welke rode draden hij heeft gesignaleerd.

 

De volledige kwartaalrapportage vindt u hier