Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapportage Kinderombudsman Amsterdam januari tot en met juni 2017

Voor u ligt het verslag van onze activiteiten in de periode van januari tot en met juni 2017. In deze periode zijn er 75 klachten binnengekomen bij ons team. Hiermee is het aantal binnengekomen klachten iets gestegen ten opzichte van het eerste en tweede half jaar van 2016.

Mijn Jaarbeschouwing 2016 is pas in augustus 2017 verschenen. De grote lijnen die wij in dit eerste half jaar van 2017 hebben gezien zijn grotendeels een voortzetting van wat in de Jaarbeschouwing 2016 al naar voren is gebracht. Zo probeerden we in dit eerste half jaar oplossingen te vinden voor gezinnen zonder huis. Niet alleen voor de gezinnen die bij ons langs kwamen, maar ook door een conferentie te organiseren waar we gezamenlijk (samen met de overige bij de ombudsman metropool aangesloten gemeenten) oplossingsrichtingen hebben verkend en afspraken hebben gemaakt om die oplossingen te effectueren. Wij gaan zelf aan de slag met iets dat we ‘uitstroommakelaar’ zijn gaan noemen, iemand die kan helpen om een goede woonplek buiten Amsterdam te vinden. Wordt vervolgd.
We zijn doorgegaan met onze gesprekken met gecertificeerde instellingen en andere betrokkenen bij jeugdhulp. De verkokering in het aanbod en de wachtlijsten blijven punten van aandacht, het is te hopen dat de nieuwe inkoopmethode dat in 2018 zal veranderen.
Nieuw in 2017  is dat het Europese Hof een arrest heeft gewezen dat het voor gemeenten eenvoudiger maakt om gezinnen met Nederlandse kinderen en een ouder die illegaal in Nederland verblijft een toereikende levensstandaard te bieden. Ik hoop dat dit arrest door alle beoordelaars binnen de gemeente (van WPI tot Wonen) snel wordt opgepakt.

 

Anne Martien van der Does

Kinderombudsman Amsterdam

September 2017