Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarbeschouwing 2016 Kinderombudsman Amsterdam

Het team Kinderombudsman is de afgelopen maanden bijzonder druk geweest, vooral de problemen rond dakloze gezinnen en gezinnen die dreigen dakloos te worden houden ons bezig. Opvallend is dat hulpverleners, voor de aanpak van deze en van andere problemen die rechtstreeks invloed hebben op het geluk van kinderen, eerst kijken naar het aanbod aan hulpverlening. Ik zou graag zien dat er een integrale benadering komt vanuit de vraag van het kind. Dat betekent dat hulpverlening echt maatwerk moet leveren. En soms buiten de grenzen van onze mooie gemeente kijken.
Hierover – en over al het andere dat wij in 2016 deden – leest u meer in de Jaarbeschouwing 2016. Klikt u vooral door voor de achterliggende voorbeelden.