Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Wachtlijst

Een puber woont bij zijn ouders in een gemeente onder de rook van Amsterdam. Er ontstaat ruzie en een vechtpartij, de politie raakt betrokken. De jongen vertrekt naar zijn grootouders in Amsterdam. Hij is daar welkom, maar ouders willen hem thuis hebben. 

Vele onderzoeken verder (twee gemeenten, verschillende organisaties die voor hen spoedhulp verstrekken) neemt – na interventie van de kinderombudsman - Jeugdbescherming hem onder zijn hoede, maar door de wachtlijsten is er geen gezinsmanager beschikbaar. De kinderombudsman regelt (overigens zonder bevoegdheid daartoe, maar er moet iets gebeuren en het is wat de jongen wil) dat hij bij grootouders gaat wonen en daar ook wordt ingeschreven. De ruzie escaleert intussen verder, zodat uiteindelijk ook de Raad voor de kinderbescherming betrokken raakt en een OTS en machtiging uithuisplaatsing bij grootouders wordt gevraagd en gegeven. Intussen woont de puber al ruim een jaar bij zijn grootouders zonder noemenswaardige hulpverlening en is de situatie met zijn ouders volledig geëscaleerd, waardoor hij ook zijn jongere zusjes niet meer ziet.