Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Regiobinding

Na een scheiding raken een moeder en haar 2 kinderen dakloos. Gelukkig kan ze tijdelijk bij oma in Almere logeren. Helaas gaat dit op een gegeven moment niet meer goed. De vrouw en haar kinderen zijn niet meer veilig bij oma. De moeder wil daarom graag opvang krijgen. 

In Almere is er geen gezinsopvang. Bovendien woont het hele netwerk van de moeder in Amsterdam, hier heeft ze immers haar hele leven gewoond. De gemeente Amsterdam vindt echter dat de vrouw geen regio-binding heeft, omdat zij het laatst in Almere heeft gewoond. Feitelijk werkt het tegen de vrouw dat zij zelf tijdelijk een oplossing heeft kunnen vinden voor haar en haar kinderen. Aan de andere kant is het de praktijk dat gezinnen die zich melden bij de noodopvang eerst wordt gevraagd of zij tijdelijk elders – ook buiten Amsterdam – terecht kunnen. Dat lijkt niet eerlijk. Na interventie door de kinderombudsman kan deze vrouw toch in Amsterdam in de noodopvang terecht met haar kinderen.