Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Lokethoppen1

De omgangsregeling tussen vader en moeder werkt niet. Daarnaast zijn ze het niet eens over opvoedingsvraagstukken. Na enkele gesprekken met het Ouder-en Kindteam, draagt het OKT het gezin over naar Veilig Thuis, het OKT heeft onvoldoende middelen om ouders goed te begeleiden. 

Volgens moeder wil vader niet meewerken aan het traject ‘Kind uit de knel’. De zaak blijft dan eerst bij Veilig Thuis liggen en vervolgens bij Jeugdbescherming, omdat er geen gezinsmanager beschikbaar is. Uiteindelijk blijkt vader toch open te staan voor vrijwillige hulpverlening, waarna het gezin weer terug gaat naar het OKT. Het is dan een half jaar verder. Het is zorgelijk dat door op- en afschalen van de zaak en gebrek aan doorzettingsmacht de hulpverlening zo laat op gang komt.