Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Onduidelijk toekomstperspectief

Twee kinderen zijn uithuisgeplaatst. De kinderen hebben hulpverlening nodig om dingen die in het verleden gebeurd zijn te verwerken, onder andere wordt gedacht aan traumatherapie voor de oudste dochter. 

Door de strijd tussen ouders onderling en met Jeugdbescherming blijft het toekomstperspectief van de kinderen onduidelijk. Traumatherapie wordt pas gestart als er een zekere mate van stabiliteit in de thuissituatie is, waardoor er - ruim een jaar nadat de kinderombudsman voor het eerst met dit gezin kennis maakte - nog geen gerichte hulp voor het meisje is gestart.