Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Vechtscheiding

Vader en moeder zijn in een harde juridische strijd verwikkeld over verblijfplaats van de kinderen, alimentatie, gezag, omgang etc. Jeugdbescherming Amsterdam is betrokken, maar kan niet voorkomen dat moeder de kinderen uiteindelijk meeneemt naar haar geboorteland. 

Tijdens de woelige periode in Nederland vraagt de vader steeds om hulp voor zijn kinderen, die onder de situatie lijden. De gezinsmanager stelt echter dat het pas zin heeft hulp aan de kinderen te bieden bij een vechtscheiding, als ouders gezamenlijk aan een oplossing willen werken. Er komt dus geen hulp en ondertussen verkeren de kinderen in psychische nood, aldus de vader. De vader dient over het hele gebeuren een klacht in, die de klachtencommissie ten dele gegrond verklaart. Het vertrek naar het buitenland valt Jeugdbescherming niet te verwijten. Wel is Jeugdbescherming te laat in actie gekomen vanwege wachtlijsten. Het feit dat Jeugdbescherming in bleef zetten op hulp voor het hele gezin in plaats van individuele hulp aan een kind, ziet de klachtencommissie niet als onzorgvuldig.

De kinderombudsman ziet vaker dat Jeugdbescherming sterk vasthoudt aan jeugdhulp voor het hele gezin en vraagt zich af of dit altijd in het belang van het kind is. Daarom bespreekt de kinderombudsman deze zaak met Jeugdbescherming.