Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Slechte communicatie

Na een aantal incidenten heeft een ouder, wiens kinderen uit huis zijn geplaatst, geen vertrouwen meer in de gezinsmanager. Een verzoek om een andere gezinsmanager dat de advocaat uiteindelijk doet, wordt afgewezen. In de afwijzing schrijft Jeugdbescherming dat gestreefd wordt naar een werkbare relatie, niet naar een vertrouwensrelatie. 

De kinderombudsman biedt een bemiddelingsgesprek aan en beide partijen stemmen hiermee in.Tijdens dit gesprek blijkt dat de gezinsmanager voor de ouder vaak moeilijk bereikbaar is geweest. De ouder was bezig met het afsluiten van een persoonlijk (afkick-)traject, waarmee werd toegewerkt naar een terugplaatsing van de kinderen naar huis. Juist in de periode van afronding kon de ouder enkele maanden (van april tot september) geen contact krijgen met de gezinsmanager. Daardoor werd niet duidelijk of de positieve afronding van het traject inderdaad zou leiden tot thuis komen van de kinderen. Bovendien is de wel zeer summiere bezoekregeling tussen ouder en kinderen van één bezoek per maand – wat bij de start van het persoonlijke traject te begrijpen was – daardoor nooit aangepast aan de nieuwe situatie. Dit acht de kinderombudsman zeer kwalijk, temeer daar de ouder zeer kwetsbaar was en het niet aandurfde om het hogerop te zoeken uit angst dat de kinderen dan nooit meer thuis zouden komen. Terwijl er geen veiligheidsredenen meer waren om het contact tussen kinderen en ouder af te houden, bleef de situatie bij het oude. Van een afweging van de belangen van de kinderen bij het herstellen van het contact is de kinderombudsman niet gebleken.