Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Moeizame communicatie

Zowel het OKT als een vader wenden zich tot de kinderombudsman in verband met een ingewikkelde casus, die aan alle kanten fout is gegaan. Ouders waren gescheiden, moeder is overleden en er is niets geregeld over wie voor de kinderen gaat zorgen. 

Daarover ontstond strijd tussen vader en oma (mz), waarin Jeugdbescherming werd meegezogen. Uiteindelijk kon vader met de kinderen in het ouderlijk huis trekken en gaat het goed met het gezin, maar daar zijn moeizame jaren aan vooraf gegaan. Het OKT en Jeugdbescherming gaan deze casus onderling bespreken en zullen daaruit, naar de kinderombudsman hoopt, het nodige leren. Voor vader is het daarmee echter niet opgelost. Door de tijd die is verstreken vreest de kinderombudsman dat de vader door de klachtencommissie niet-ontvankelijk zal worden verklaard in zijn klacht. De kinderombudsman vraagt Jeugdbescherming daarom om ook samen met vader te bespreken wat er is gebeurd en wat anders had gemoeten.