Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Onjuiste verslaglegging

Ouders liggen midden in een vervelende scheiding. Over de situatie is een melding gedaan bij Veilig Thuis en zij doen een onderzoek naar de veiligheid van de kinderen.In het onderzoeksrapport wordt vermeld dat de kinderen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 

Daarmee wordt bedoeld dat de kinderen getuige zijn van de ruzies tussen ouders, maar dat wordt niet nader uitgelegd in het rapport. Het rapport is o.a. naar de huisarts en naar school gestuurd. Na uitleg door de kinderombudsman blijft het gezin boos dat de term huiselijk geweld in het rapport niet is uitgelegd, het is nu net alsof zij hun kinderen mishandelen. De klachtencommissie van de GGD heeft de familie op dit punt in het gelijk gesteld.