Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Drang is geen dwang

Een vader, net gescheiden, wil graag co-ouderschap met zijn ex over de kinderen. Jeugdbescherming is betrokken om het gezin te begeleiden. De vader is het niet eens met Jeugdbescherming en vindt dat ze te veel aan de kant van zijn ex staan. 

Hij klaagt hierover bij de kinderombudsman. Jeugdbescherming heeft meerdere keren geprobeerd te bemiddelen met de man, maar dit lijkt niets op te lossen. Intussen komt er ook geen werkbare co-ouderschapsregeling van de grond. Ook de kinderombudsman ontdekt pas na enige maanden dat er geen sprake is van een ondertoezichtstelling. De vader had gewoon nee kunnen zeggen tegen de bemoeienis van Jeugdbescherming en hij had hier geen idee van. Nee zeggen zou waarschijnlijk geleid hebben tot een onderzoek door de Raad voor de kinderbescherming en een verzoek tot OTS, maar daarmee had de vader nog verschillende mogelijkheden gehad om de door Jeugdbescherming ingezette lijn inhoudelijk ter discussie te stellen. Die mogelijkheid is hem nu ontnomen.