Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Inzet van de kinderrechter

Een moeder plaatst haar kinderen bij een familielid wanneer zij haar huurwoning kwijtraakt. Zelf slaapt ze tijdelijk her en der. Op dat moment raken veel partijen betrokken: de GGD om te screenen welke opvang geschikt is voor moeder, maar ook Jeugdbescherming vanwege de aanwezigheid van een Top600 jongen in het huishouden van het familielid. 

Er is geen Jeugdbeschermingsmaatregel uitgesproken (OTS of UHP), maar toch krijgt moeder geen indicatie voor nood- of maatschappelijke opvang samen met haar kinderen omdat Jeugdbescherming de kinderen veilig acht bij het familielid. Ondertussen wonen de kinderen al anderhalf jaar apart van hun moeder. Voor de kinderombudsman staan de belangen van kinderen voorop, dus er moet gekeken worden naar wat het beste is voor hen. Daarbij speelt niet alleen de veiligheid van de kinderen een rol, maar ook het recht dat kinderen hebben om (in beginsel) bij de eigen ouders op te groeien. De kinderombudsman is van mening dat Jeugdbescherming een kinderbeschermingsmaatregel moet aanvragen als zij vinden dat de kinderen niet bij moeder kunnen wonen. Dit geeft moeder namelijk de mogelijkheid zich bij de kinderrechter hiertegen te verweren. Dit kan zij niet zolang de hulpverlening in een vrijwillig of drangkader plaatsvindt.