Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Schuldproblematiek urgentieverklaring

Een gescheiden moeder met twee kinderen heeft haar koopwoning gedwongen verkocht en belandt in de noodopvang. Moeder dient een aanvraag voor een urgentieverklaring in, maar die wordt afgewezen omdat haar schulden onvoldoende zijn geregeld. 

Een basiseis voor een urgentieverklaring is dat problematische schulden zijn gesaneerd of dat hiermee een start is gemaakt. Omdat er sprake is van hoge schulden is als extra voorwaarde gesteld dat haar schulden of door Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam zijn gesaneerd of een aanvraag op basis van de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend. De schuldhulpverlening staat echter stil omdat er geen stabiele woonsituatie is. Door de afwijzing van urgentie ontstaat er een patstelling: schuldhulpverlening gaat niet verder omdat er geen stabiele woonsituatie is en Wonen geeft geen urgentie af zolang de schulden niet gesaneerd zijn of een aanvraag WSNP is gedaan. Na interventie door de kinderombudsman mag toch een aanvraag bij de kredietbank ingediend worden, maar gelukkig vindt moeder zelf via Woningnet een woning. De kinderombudsman signaleert dat de regels voor urgentie de doorstroom naar een eigen woning te veel belemmeren, waardoor kinderen te lang geen thuis hebben.