Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Waarborging van huurbetaling Nieuws van de Kinderombudsman

Waarborging van huurbetaling

Een moeder kan voor haar en haar dochter geen woning vinden zolang de echtelijke boedel, inclusief woning, niet gescheiden is. Haar ex woont nog in de echtelijke woning, die nog op hun beider naam staat, evenals de hypotheek. 

Zolang zij een woning op haar naam heeft staan, waar mogelijk een schuld uit voortvloeit, kan de gemeente haar volgens het beleid geen urgentieverklaring voor een sociale huurwoning verstrekken. Ook via Woningnet staat de hypotheek het huren van een woning in de weg, omdat verhuurders dan geen huurcontract aan willen gaan. Moeder heeft met een advocaat gevraagd aan de hypotheekverstrekker haar naam van de akte te halen. Echter omdat vader te weinig verdient, is dat geweigerd. De procedure voor boedelscheiding kan maanden duren.

De kinderombudsman benadrukt in gesprekken met de gemeente dat er andere manieren zijn om huurbetaling te waarborgen en een eventuele schuld hoeft niet dreigend te zijn als de beslagvrije voet als uitgangspunt voor het inkomen wordt genomen. De gemeente blijft echter vasthouden aan het uitgangspunt van geregelde schulden bij het verstrekken van urgenties.