Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Afwijzing urgentieaanvraag door regiobinding

Een jonge moeder heeft haar hele leven in Amsterdam gewoond. Tijdens haar studie is ze tijdelijk in een anti-kraak woning gaan wonen in Purmerend. Toen zij zwanger raakte moest zij deze woning verlaten en kwam ze met haar baby op straat te staan. 

Purmerend neemt haar urgentieaanvraag niet in behandeling omdat zij nog geen twee jaar in deze gemeente woont. Amsterdam verwijst de moeder echter weer terug naar Purmerend. Hier stond zij immers als laatste ingeschreven. De jonge moeder heeft geen thuis om naar terug te gaan, maar ook een beroep op de hardheidsclausule wordt door beide gemeenten afgewezen.