Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool nr. 1 2017 Wonen

De Ombudsman rapporteert onder ‘Wonen’ zaken die te maken hebben met de eenheid Wonen ressorterend onder cluster Ruimte en Economie.

Uit bijna alle verzoeken blijkt de krapte op de (sociale) woningmarkt en de verwoede zoektochten van mensen naar geschikte woonruimte. Dit leidt tot schrijnende situaties. Een oplossing voor dit probleem is – op korte termijn - niet voorhanden. De plannen van de gemeente Amsterdam om veel nieuwe woningen te bouwen zal op korte termijn geen verlichting geven.

 

Klik hier om de volledige rapportage te downloaden