Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Bijeenkomst ‘Dakloze gezinnen’

De huisvesting en opvang voor gezinnen blijft een zorgpunt voor de Kinderombudsman. Daarom hebben de Kinderombudsman en de Ombudsman Metropool op 5 april 2017 een bijeenkomst ‘Dakloze gezinnen’ georganiseerd met stakeholders uit de regio Amsterdam.

De onzekere en soms uitzichtloze situatie in de opvang is niet wenselijk voor kinderen. Het afgelopen jaar bezochten de Kinderombudsman en haar medewerkers diverse opvanglocaties en voerden zij gesprekken met de GGD, hulpverleners, ambtenaren en andere betrokken professionals. De gemeente lijkt hard te werken aan het creëren van meer woonruimte maar in de tussentijd hebben de kinderen geen thuis. Economische omstandigheden mogen geen beperking vormen in de ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt financiële armoede ook sociaal-emotionele armoede.

Tijdens de bijeenkomst met stakeholders zijn de problemen benoemd en werden een aantal concrete oplossingsrichtingen uit gezet, zoals het vroeg signaleren van financiële problemen.

Samenvatting Bijeenkomst Dakloze gezinnen