Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Kinderombudsman Amsterdam eerste kwartaal 2016 Nieuws van de Kinderombudsman

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Kinderombudsman Amsterdam eerste kwartaal 2016

Vergeleken met de tweede helft van 2015 is er een stijging te zien in het aantal klachten waarbij kinderen betrokken zijn. De meeste klachten gaan over Jeugd, Onderwijs en Leerplicht . De overige zaken gaan bijvoorbeeld over Veilig Thuis, Wonen en de Openbare Ruimte. In de zaken over jeugd valt het op dat ook nadat een organisatie zelf een klacht (gedeeltelijk) gegrond verklaart, de contacten en de samenwerking tussen ouders verzorgers en de jeugdhulporganisatie stroef blijven verlopen .

Klachtbehandeling is voor de klager niet alleen een kwestie van gelijk krijgen, daarna verdient het herstellen van het wederzijdse vertrouwen meer aandacht...

De volledige kwartaalrapportage kunt u hier downloaden