Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapportage Kinderombudsman Amsterdam april 2016 t/m augustus 2016

In deze rapportage doe ik verslag van mijn werk in de periode van april t/m augustus 20161. Tussen januari en september 2016 zijn in totaal 83 klachten bij de kinderombudsman binnengekomen. Sinds ik officieel als kinderombudsman begonnen ben, in oktober 2015, is het aantal klachten toegenomen.

Ontving ik in de eerste vier maanden van 2016 nog 30 klachten, in de tweede vier-maands-periode waren dat er 53, dat is een stijging van 80%. Ik zie vooral een toename in het aantal dakloze gezinnen dat bij mij komt voor hulp, klachten over communicatie door Jeugdbescherming en over Onderwijs en Leerplicht...

Klik hier om de volledige rapportage te downloaden