Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Rapportage Kinderombudsman Amsterdam september tot en met december 2016

Voor u ligt het verslag van onze activiteiten in de periode van september t/m december 2016. In heel 2016 zijn 119 klachten bij de Kinderombudsman binnengekomen, waarvan 47 in deze periode. Daarmee blijft het aantal klachten per periode stijgen.

Dat zegt overigens niet alleen iets over de (on)tevredenheid van kinderen en hun ouders, maar ook over de omstandigheid dat ik meer naar buiten treed als Kinderombudsman en daardoor kennelijk eerder gevonden word. Bovendien weten ook hulpverleners me steeds beter te vinden als ze vastlopen in hun eigen systeem. September 2016 begon ik met een interview op de ‘Summerschool’ van Samen Doen, in januari 2017 opgevolgd door een workshop op de Winterschool. Naast Samen Doen weten Ouder- en Kindteams (OKT’s) en gezinsmanagers me steeds beter te vinden. Ook is de samenwerking met Onderwijs, Jeugd en Zorg goed.

Klik hier om de volledige rapportage te downloaden