Bijlage(n) toevoegenBijlage toevoegen
kies uit bibliotheek
verwerk gedropte files...

Ombudsman Metropool Amsterdam

Jaarbeschouwing 2015: Welkom in het systeem...

Daklozen die steeds dieper in de problemen raken omdat ze geen vast woonadres hebben, mensen met een persoonsgebonden budget die al hun energie moeten steken in administratieve rompslomp en buurtbewoners die gebukt gaan onder grootstedelijke overlast. Veel van deze problemen ontstaan volgens Gemeentelijke Ombudsman Arre Zuurmond doordat de systeemwereld van de overheid niet aansluit bij de leefwereld van de burger. In zijn jaarbeschouwing 2015 getiteld “Welkom in het systeem…” laat de ombudsman aan de hand van drie groepen zien waar het misgaat tussen overheid en burger.

‘Kwetsbare burgers’ zie je vaak als eerste vastlopen omdat zij niet goed passen binnen de systemen die de overheid heeft gecreëerd. Om die reden worden ze door de overheid vaak als “lastig” bestempeld. Terwijl deze  mensen  vaak niet weten  waar ze terecht kunnen. De organisaties waar ze afhankelijk van zijn werken onvoldoende samen en de regie ontbreekt” , zegt de ombudsman.

 

Een tweede -snel groeiende- groep, zijn inwoners van de stad die in toenemende mate overlast ondervinden van horeca, festivals, toerisme, illegale verhuur, buren, hangjongeren en afval. Zij voelen zich als ze klagen vaak niet goed gehoord door de gemeente, terwijl de overlastveroorzakers vaak niet snel- of adequaat genoeg worden aangepakt. De ombudsman wijt dit enerzijds aan gebrek aan bevoegdheden en mankracht bij de gemeente. Maar er wordt ook te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van technologie  en de capaciteit van de bewoners zelf. 

 

“Aan de kant van de overheid zie ik nog veel ambtenaren die in beperkingen en regeltjes denken in plaats van in mogelijkheden. Daardoor voelt de burger zich in de kou gezet door een overheid die hem eigenlijk had moeten helpen. Overheidsprofessionals moeten meer ruimte voor maatwerk krijgen. Soms is daar extra beleid voor nodig, maar het belangrijkste is een cultuurverandering. Niet denken vanuit de regels maar vanuit het doel waarvoor die zijn opgesteld”, aldus Zuurmond.

 

Naast het oplossen van incidenten en het bewerkstelligen van structurele verbeteringen op managementniveau, ziet de ombudsman voor zichzelf nadrukkelijk een rol  als overheidstransformator weggelegd: “Gemeenten kunnen incidentele problemen vaak prima zelf oplossen maar de overheid moet wezenlijk veranderen. Die moet  uitgaan van het zelf-organiserend vermogen van burgers en de samenleving, van vertrouwen en gelijkwaardige samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen. Zover is het nog lang niet. Ik wil een bijdrage aan deze transformatie leveren door te laten zien dat het anders moet en kan. Door samen met de overheid de grenzen van het systeem te verkennen en te verleggen.”

 

Klik hier om de jaarbeschouwing te downloaden